طراحی سایت

Enter Title

 

 " دستورالعمل راهبری طرح‌های تحقیقات کاربردی و توسعه فناوری "  در چهارچوب " نظام نامه مدیریت و راهبری پژوهش و فناوری وزارت نیرو " در تاریخ 1396/03/03در قالب سند شماره 019/510/د96 توسط معاونت محترم تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو ابلاغ گردید. بر اساس این دستورالعمل کمیته راهبری طرح های مصوب وزارت نیرو مرکب از اعضاء حقیقی و حقوقی است که برای هر یک از طرح های تحقیقات کاربردی و توسعه فناوری تشکیل شده و مسئولیت راهبری طرح بر عهده این کمیته گذاشته می شود. ترکیب اعضاء و وظایف این کمیته به شرح ذیل می باشد:

 

اعضاء کمیته راهبری طرح:

1- رئیس پژوهشکده و یا رئیس مرکز توسعه فناوری ذیربط

2- مدیر دفتر تحقیقات شرکت مادر تخصصی ذیربط و یا نماینده ایشان

3- یک نفر متخصص از شرکت مادر تخصصی ذیربط و یا فرد خبره صنعتی

4- یک نفر عضو هیأت علمی مرتبط با موضوع طرح

5- مجری طرح (دبیر کمیته، بدون حق رأی)

 

وظایف کمیته راهبری طرح:

1- تصویب درختواره محصولات طرح (خدمات/کالا/ فرآیند/ نرم‌افزار/ استاندارد/آزمایشگاه مرجع/ دانش فنی)

2- تصویب زمان‌بندی و بودجه سالانه طرح

3- بررسی گزارش پیشرفت عملیات طرح و ارائه پیشنهاد

4- بررسی گزارش‌های عملکرد مدیریتی و مالی طرح، که در مقاطع سه ماهه و سالانه توسط مجری طرح ارائه می‌شود.

5- بررسی و تأیید محصولات و خدمات خروجی طرح

6- برگزاری حداقل یک جلسه در هر فصل

 

مطابق دستورالعمل فوق الذکر و بر اساس موافقت های اخذ شده ، اعضای کمیته راهبری مرکز توسعه فنآوری موتورهای الکتریکی پیشرفته به شرح زیر انتخاب شده اند:

 1- آقای مهندس محمد اکبری سیار (سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق-ساتبا)

2- آقای دکتر حامد دشتی (شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی)

3- آقای دکتر جواد فیض (دانشگاه تهران)

4- آقای مهندس حیدر نظافتی (شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران- توانیر)

5- آقای مهندس مسعود نوری (شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی)