طراحی سایت

متخصصان صنعت

ردیف نام و نام خانوادگی محل کار
سمت
شماره تماس
ایمیل
رزومه
1 مهندس محمد علی طاهری پور
شرکت توربو ژنراتور
 مدیر عامل

تلفن: 88780660- 88676475

فکس: 88798695

info@turbogen.co.ir  PDF-CV

مهندس میرزاگل
شرکت الکتروژن
مشاور مدیر عامل

تلفن:  56714610

فکس: 22361971

mirzagol@yahoo.com  PDF-CV  
 3 دکتر سید محمد صادق مير غفوريان  شرکت برنا الکترونیک
مدیر عامل
55232933 

borna@borna-co.com

PDF-CV
4
مهندس حسن یکتا مقدم
شرکت او آ ز
 مدیر عامل

hyektamoghaddam@yahoo.com PDF-CV 
5 مهندس مهدی صاحب الزمانی
 شرکت کیا الکترو پارت
 مدیر عامل
021-65296589
mehdi.sahebz@gmail.com  PDF-CV
6
مهندس محمد اکبری سیار
 سازمان بهره وری انرژی ایران      akbari@saba.org.ir
PDF-CV 
7
مهندس غلامرضا عبدی رحمانی
 موتوژن     g_abdirahmani@yahoo.com  PDF-CV 
 8 مهندس حجت الله صدقی
 توربوژنراتور شاهرود     Sedghi9001@yahoo.com  PDF-CV 
 9  مهندس علی اخوان
 جهاد دانشگاهی علم و صنعت     aakhavan@jdevs.com  PDF-CV 
 10 مهندس بشیر مهدی ابراهیمی
پارس ژنراتور مپنا      Ebrahimie.bm@gmail.com  PDF-CV 
11
مهندس کامبیز علی نژاد
 پارس ژنراتور مپنا     alinejad@mapnagenerator.com
PDF-CV 
 12 مهندس علی پرتونیا
رشد صنعت نیرو      partonia@roshdsanatniroo.com
PDF-CV 
 13 مهندس بهزاد اسمعیل نژاد مقدم
 فن ژنراتور     Esmaeelnejad.b@gmail.com  PDF-CV 
14
مهندس حسن ابراهیمی راد
پژوهشگاه نیرو      hebrahimirad@nri.ac.ir  PDF-CV 
15
مهندس روح الله کافی موسوی
 صنایع شهید قربانی     k-roholla@yahoo.com  PDF-CV 
 16 مهندس رویا محمدی
صنایع ماشین های الکتریکی جوین ( جمکو)     Jemco.mohamadi@gmail.com PDF-CV 
 17 مهندس حبیب الله عباسی
 صنایع شهید قربانی      Zmansouri86@chmail.ir PDF-CV
18
مهندس محمد باقر سپه کار
 صنایع شهید قربانی     Sepahkar.m@gmail.com  PDF-CV
19
مهندس هادی کریمی
 جهاد دانشگاهی خواجه نصیر     m.h.karimi@jdnasir.ac.ir  PDF-CV
20
مهندس حسن زمانی
 جهاد دانشگاهی خواجه نصیر      h.zamani@jdnasir.ac.ir PDF-CV 
21
مهندس عباس نظری
 جهاد دانشگاهی خواجه نصیر     Asnazari87@gmail.com  PDF-CV 
 22 مهندس آرش بهمنیار
 توربور کمپرسور نفت     bahmanyar@meoase.com  PDF-CV
 23 مهندس طاهری پور
توربو ژنراتور شاهرود
    info@turbogen.co.ir  PDF-CV
 24 مهندس توحید آصفی  پارک فناوری پردیس
 02637775268 asefi@electromototech.com   PDF-CV
 25 دکتر سید امید احمدی نصر آبادی   پارک فناوری پردیس  02637775268 ahmadi@electromototech.com  PDF-CV 
 26 مهندس امین میرزاباقی  شرکت صنعتی ماه نیرو   88828858 a.mirzabaghi@gmail.com  PDF-CV 
27 مازیار ترقی   موسسه یوتاب هوشینه
 22465409 maazeear@gmail.com   PDF-CV
28   رامین امیری  شرکت صنعت الکترونیک ایرانیان مدیر عامل   88537245 ramin.amiri@ieie-ir.com  PDF-CV
 29  فریبرز عشرت آبادی  شرکت آرمان انرژی ( بهینه پردازان شرق)  مدیرعامل  05135413370 fariborz_esh@yahoo.com  PDF-CV