طراحی سایت
ردیف نام و نام خانوادگی
محل تدریس
تخصص
 شماره تماس
ایمیل
 رزومه
1 دکتر سید مجتبی آقا میرسلیم
دانشگاه امیر کبیر
ماشین
 64543321 mirsalim@aut.ac.ir  Download
2 دکتر مهرداد عابدی
دانشگاه امیر کبیر ماشین - الکترونیک قدرت
 64543311 abedi@aut.ac.ir  Download
3
دکتر جعفر میلی منفرد
دانشگاه امیر کبیر ماشین - الکترونیک قدرت- درایو
 64543351 monfared@aut.ac.ir   Download
 4 دکتر غلامحسین ریاحی دهکردی
دانشگاه امیر کبیر  ماشین و الکترونیک قدرت
66469960  gholam@aut.ac.ir  Download
 5 دکتر جواد شکرالهی مغانی
دانشگاه امیر کبیر  ماشین و الکترونیک قدرت
64543349 moghani@aut.ac.ir
Download
6
دکتر صادق واعظ زاده
دانشگاه تهران
ماشین
 61114916
vaezs@ut.ac.ir  Download 
7
دکتر جواد فیض
 دانشگاه تهران
ماشین
61114223  jfaiz@ut.ac.ir  Download 
 8  دکتر حمید لسانی
 دانشگاه تهران
ماشین

61114364

lesani@ut.ac.ir  Download 
9
دکتر محدتقی نبوی رضوی
 دانشگاه تهران
ماشین
61114978  nabavi@ut.ac.ir  Download 
 10  دکتر شاهرخ فرهنگی
دانشگاه تهران
ماشین
61114176  farhangi@ut.ac.ir 
Download 
11
دکتر عباس شولایی
 دانشگاه علم و صنعت
ماشین

۷۷۲۴۰۴۹۱

shoulaie@iust.ac.ir   Download
 12 دکتر ابوالفضل واحدی
 دانشگاه علم و صنعت  ماشین

 ۷۳۲۲۵۶۱۹

avahedi@iust.ac.ir  Download 
 13 دکتر حسین حیدری
دانشگاه علم و صنعت  ماشین

۷۳۲۲۵۷۴۴

heydari@iust.ac.ir
Download 
14 دکتر داود عرب خابوری
دانشگاه علم و صنعت  ماشین

۷۳۲۲۵۷۰۵

khaburi@iust.ac.ir   Download
 15  دکتر علیرضا جلیلیان
دانشگاه علم و صنعت   ماشین

۷۳۲۲۵۶۱۶

jalilian@iust.ac.ir   Download
16
دکتر سید سعید فاضل   دانشگاه علم و صنعت  ماشین-درایو   2626 7393  

fazel@iust.ac.ir

 Download
 17 دکتر علی مصلی نژاد
 دانشگاه شهید بهشتی
ماشین
  Mosallanejad@pwut.ac.ir  Download 
18
دکتر ابراهیم افجه ای
 دانشگاه شهید بهشتی
ماشین
  e-afjei@sbu.ac.ir  Download 
 19 دکتر حمید جوادی
 دانشگاه شهید بهشتی   ماشین   javadi@pwut.ac.ir  Download 
20
دکتر محمدرضا نقاشان
دانشگاه شهید بهشتی   ماشین   naghashan@pwut.ac.ir  Download 
 21 دکتر ارسلان حکمتی
دانشگاه شهید بهشتی
ماشین
 29904133 hekmati.arsalan@gmail.com  Download 
22 دکتر شهریار کابلی
 دانشگاه شریف
ماشین
66165944
kaboli@sharif.edu
Download
23
دکتر فرزاد تهامی
 دانشگاه شریف
ماشین
66165961   tahami@sharif.edu Download
24 دکتر هاشم اورعی میرزمانی
 دانشگاه شریف
ماشین-درایو
5940-6616 oraee@sharif.edu
Download 
25
دکتر مصطفی پرنیانی    دانشگاه شریف  ماشین-درایو  5963-6616   parniani@sharif.edu    Download
26
دکترمحمدرضا ذوالقدری   دانشگاه شریف  ماشین-درایو  5965-6616    zolghadr@sharif.edu   Download 
 27 دکتر حسین مختاری
دانشگاه شریف
ماشین-الکترونیک قدرت
5962-6616 
mokhtari@sharif.edu  Download 
28
دکتر کریم عباس زاده
دانشگاه خواجه نصیر
ماشین
  abbaszadeh@eetd.kntu.ac.ir   Download
29
دکتر شکراله  شکر کجوری
دانشگاه خواجه نصیر    ماشین   shokri@eetd.kntu.ac.ir  Download 
30
 دکتر صادق شاملو دانشگاه خواجه نصیر    ماشین- درایو
  shamlou@eetd.kntu.ac.ir  Download
31
دکتر احمد رادان
دانشگاه خواجه نصیر   درایو
  radan@eetd.kntu.ac.ir   Download
32
دکتر محمد اردبیلی
دانشگاه خواجه نصیر    ماشین   ardebili@eetd.kntu.ac.ir   Download
33  دکتر محمدرضا بسمی
دانشگاه شاهد
ماشین
   Besmi@shahed.ac.ir Download 
34
 دکتر جلال نظر زاده
 دانشگاه شاهد
ماشین
  Nazarzadeh@shahed.ac.ir  Download
 35 دکتر ابراهیم فرجاه
 دانشگاه شیراز
ماشین
  farjah@shirazu.ac.ir  Download 
 36 دکتر اکبر رهیده
دانشگاه صنعتی شیراز
ماشین
  rahide@sutech.ac.ir  Download
 37 دکتر محمد مردانه
دانشگاه صنعتی شیراز
ماشین
  mardaneh@sutech.ac.ir  Download
38 آرش کیومرثی دانشگاه اصفهان
ماشین
  kiyoumarsi@eng.ui.ac.ir  Download
39
دکتر پیمان معلم
 دانشگاه اصفهان
 ماشین   p_moallem@eng.ui.ac.ir  Download
40
دکتر بهزاد میرزائیان دهکردی
 دانشگاه اصفهان
 ماشین   mirzaeian@eng.ui.ac.ir  Download
41
دکتر مرتضی سقائیان نژاد
دانشگاه صنعتی اصفهان
ماشین

3915385

saghaian@cc.iut.ac.ir

Download
42
دکتر مهدی معلم
دانشگاه صنعتی اصفهان  ماشین

3915381

moallem@cc.iut.ac.ir  Download
43
دکتر محمد ابراهیمی
دانشگاه صنعتی اصفهان   ماشین

33915388

mebrahim@cc.iut.ac.ir

Download
44
دکتر محمد منفرد
 دانشگاه فردوسی مشهد
 ماشین   m.monfared@um.ac.ir  Download
45  دکتر علی اصغر قدیمی
 دانشگاه اراک
 ماشین  08632625620 a-ghadimi@araku.ac.ir  Download 
46
دکتر ابوالفضل حلوایی نیاسر
دانشگاه کاشان
ماشین- درایو
 031-55912412 halvaei@kashanu.ac.ir  Download
 47 دکتر مجتبی بابایی   دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره) شهرری  ماشین 66553957  mba_babaei@yahoo.com  Download 
 48 دکتر سید احسان عبداللهی  دانشگاه نوشیروان بابلی  ماشین    e.abdollahi@nit.ac.ir  Download 
49  دکتر غلامرضا عرب مارکده   دانشگاه شهر کرد  ماشین- درایو  03832324438  arab-gh@eng.sku.ac.ir  Download