طراحی سایت
ردیف عنوان لینک
فایل PDF
1 شرکت بهینه علم آوران کاسپین

www.eacaspian.ir

رزومه
 2
شرکت الکترونیکی بردهای هوشمند ایرانیان 

www.ib-eco.com

رزومه
 3
صنایع کیان ترانسفوی خراسان

www.kti-co.ir

رزومه
 4
شرکت لیان آریاتش صبا 

www.aryatash.ir

 رزومه
 5
شرکت های دانش بنیان فناوران الکتروموتور آریا
  رزومه
6

شرکت هخامنش موتور آریا
www.haxamanish.ir
رزومه
 7
شرکت پارس ژنراتور مپنا
www.mapnagenerator.com  رزومه
8

شرکت توربو ژنراتور شاهرود
www.turbogen.co.ir  رزومه  
9

شرکت توربو کمپرسور نفت آسیا (OTC)
www.otc-ir.com/ot
رزومه
10

شرکت رشد صنعت نیرو
www.roshdsanat.com رزومه  
11

شرکت نیان الکترونیک ( درایو)
www.nianelectronic.com  رزومه  
 12

شرکت برنا الکترونیک ( درایو)

www.borna-co.bpolb.com
رزومه  
 13 سرآمدان مدیریت علم و فناوری سلمانیان فارس   www.kasagroup-co.ir   رزومه