طراحی سایت
ردیف            عنوان لینک
 1

شرکت ABB ( آمریکا)

www.abb.com

2

شرکت زیمنس ( آلمان)

www.siemens.com

3
شرکت VEM (آلمان)

www.vem-group.com

4 شرکت  ARC systems ( آمریکا)

www.arcsystemsinc.com

5

شرکت Soga Energy Team  ( ایتالیا)

www.sogaenergyteam.com

6

شرکت مارلی (MARELLI) ( ایتالیا) 

www.marellimotori.com

7

شرکت COEL ( ایتالیا)

www.coelmotori.it

8

 شرکت Franklin electric ( آمریکا)

www.franklin-electric.com

 9

شرکت جنرال الکتریک ( آمریکا)

.gepowerconversion.com

 10

شرکت  ( برزیل) WEG

www.weg.net

 11

 شرکت Emerson  ( آمریکا)

www.emerson.com

12

شرکت   ( فرانسه) Leroy Somer

www.leroy-somer.com

13
شرکت cemp-international ( آمریکا)

www.cemp-international.it

14
شرکت Toshiba ( آمریکا)

www.toshiba.com

15

شرکت ATB Sever (اتریش)

www.atb-motors.com

 16

شرکت  ( ایتالیا) Motovario

www.motovario.com

17

شرکتMarathon Electric Motors ( آمریکا)

www.marathonelectric.com

 18

شرکت Westinghouse ( آمریکا)

www.tecowestinghouse.com

 19

شرکت( آمریکا)   leeson

www.leeson.com

20

شرکت  ( آمریکا) baldor

www.baldor.com

21

 شرکت  Fuji electric ( ژاپن)

www.fujielectric.com

22

شرکت ( آمریکا) nidec-moto

www.nidec-motor.com

23

شرکت  ( آمریکا) alliedmotion

www.alliedmotion.com

24

 شرکت Yaskawa (آمریکا) 

www.yaskawa.com

25

شرکت brook  ( انگلیس) crompton

www.brookcrompton.com

26

شرکت Danaher  ( آمریکا ) motion

www.danahermotion.com 
27 شرکت HABER FAUL  (سوئد)

www.faulhaber.com

28

 شرکت  philips (هلند)

www.philips.com

 29

شرکت  ( سوئد) maxon motor

www.maxonmotor.com

 30

شرکت  ( آمریکا) rockwellautomation

www.rockwellautomation.com

 31 شرکت BEVI ( سوئد)

www.bevi.com

32

 شرکت KB electronics  (آمریکا)

www.kbelectronics.com

33

شرکت  ( ایتالیا) AEG Fabrica de Motores, S.A. / Lafert S.p.A

www.lafert.com

 34 شرکت Mitsubishi (ژاپن)

www.mitsubishielectric.com

35

 شرکت Schneider ( آلمان)

www.schneider-electric.com

36

شرکت  ( ایتالیا) CEG S.r.l. - Motori Elettrici

www.ceg.it

 37

شرکت  ( لهستان) CELMA S.A.

www.motors.celma.pl

38

شرکت Alstom ( فرانسه)

www.alstom.com

39

شرکت  ( لهستان) EMIT SA

www.cantonigroup.com

 40

شرکت ( ایتالیا) FIMET Motori e Riduttori SpA

www.fimet.com

 41

 شرکت Hyundai ( کره جنوبی)

www.worldwide.hyundai.com

42

شرکت  ( آلمان) Kuenle Antriebssysteme

www.kueenle.de

43

 شرکت Sumitomo drive technologies ( آمریکا)

www.sumitomodrive.com

44

 شرکت hitachi (ژاپن)

www.hitachi.com

45 شرکت M.G.M. motori elettrici S.p.A (ایتالیا)

www.mgmrestop.com

46

 شرکت OME motors ( ایتالیا)

www.omemotors.com

47

شرکت  ( هلند) ROTOR bv

www.rotor.nl

 48

شرکت  ( ایتالیا) S.E.I.P.E.E.

www.seipee.com

 49

شرکت  ( آلمان) SEW Eurodrive Gmbh & Co.

www.sew-eurodrive.de

 50

شرکت SICME MOTORI ( ایتالیا) 

www.sicmemotori.com

 51 شرکت Teco Electric Europe LTD ( تایوان)

www.teco-group.eu

52 شرکتAMETEK Prestolite Motors  ( آمریکا)
www.ametekfsm.com 
53 شرکت BEI Kimco Magnetics ( آمریکا)
www.beikimco.com
54

شرکت H2W Technologies Inc ( آمریکا) 

www.h2wtech.com 
 55

شرکت Haydon kerk Motion Solutions ( آمریکا)

www.haydonkerk.com 
 56 شرکت bosch (آلمان)

www.bosch-ibusiness.com