طراحی سایت

ردیف
شماره استاندارد

عنوان استاندارد

موضوع استاندارد
سال انتشار
 معادل استاندارد
چکیده استاندارد
1

3772-30-1-1

ماشین‌های الکتریکی گردان- معیارها و مشخصات فنی مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی موتورهای الکتریکیAC تغذیه شونده از خط

موتورهای AC
 تغذیه شونده از خط
1396

هدف از تدوین اين استاندارد، تعیین رده‌های بازدهی برای موتورهای الکتریکی گردان تک سرعته است که مقادیر اسمی آنها براساس استاندارد ملی ایران شماره 1-3772 و استاندارد IEC 60079-0 تعیین شده و برای کارکرد با منبع ولتاژ سینوسی در نظر گرفته شده ­اند. دامنه کاربرد این استاندارد شامل موتورهای الکتریکی دارای مشخصات زیر می باشد:

1- توان اسمی PN بین  kW12/0 تا  kW1000.

2- ولتاژ اسمی UN بین  V50 تا  kV1.

3- تعداد قطب­های 6،4 ،2 یا 8.

4- قادر به عملکرد پیوسته در توان اسمی خود در گستره افزایش دمای تعیین شده مطابق طبقه حرارتی عایق­بندی آن.
2 3772-30-1-2

ماشین­های الکتریکی گردان- معیارها و مشخصات فنی مصرف انرژی و برچسب انرژی موتورهای AC سرعت متغیر

موتورهای AC
 سرعت متغیر
1396


هدف از تدوین این استاندارد، تعیین رده­ های بازدهی برای ماشین­های الکتریکی گردان سرعت متغیر است که در دامنه کاربرد استاندارد 60034-30-1 IEC قرار ندارند.

این استاندارد فقط شامل ماشین­هایی می­شود که:

1- دارای توان اسمی از  kW12/0 تا  kW1000.

2- دارای ولتاژ اسمی بالای  V50 تا حداکثر  kV1.

3- دارای سرعت اسمی از rpm 600 تا  rpm 6000 بدون در نظر گرفتن تعداد قطب­های مغناطیسی.

4- با روش خنک­ کاری IC4A1A0 (IC410)، IC4A1A6 (IC416) و IC4A1A8 (IC418) مطابق استاندارد ملی ایران شماره 6-3772 نشانه ­گذاری شده­اند.

5- قابلیت عملکرد پیوسته در نقطه عملکردی نشانه­گذاری شده (گشتاور/توان و سرعت) را با یک افزایش دما در گستره کلاس حرارتی آنها را دارند.

3

3772-30-1-3

ماشین‌های الکتریکی گردان- معیارها و مشخصات فنی مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی موتورهای جریان مستقیم بدون جاروبک

موتورهای جریان مستقیم بدون جاروبک
1396

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین رده ­های بازدهی برای موتورهای جریان مستقیم بدون جاروبک است که در دامنه کاربرد استانداردهای ملی ایران شماره 1-1-30-3772 و  2-1-30-3772  قرار نمی­گیرند.

این استاندارد فقط شامل موتورهایی می­شود که:

1- دارای توان اسمی خروجی  از  kW12/0 تا  kW1000.

2- دارای ولتاژ اسمی از  V50 تا حداکثر  V1000.

3- دارای سرعت اسمی از rpm 600 تا  rpm6000 بدون در نظر گرفتن تعداد قطب­های مغناطیسی.

4- قابلیت عملکرد پیوسته در نقطه عملکردی نشانه‌گذاری شده (گشتاور/توان و سرعت) را با یک افزایش دما در گستره کلاس حرارتی‌شان را دارند.

4
           
 5            
 6            
7            
 8            
 9            
10