طراحی سایت

تاریخچه

موتورهای الکتریکی از جمله مهمترین اجزاء خطوط تولید صنایع مختلف (مانند نیرو , نفت , فولاد ، سیمان , حمل و نقل و ...) هستند. از سویی موتورهای الکتریکی عضو مهمی از سیستم‌ها و تجهیزات تجاری و خانگی که روزانه با آنها سر و کار داریم , می باشند . بر اساس برآوردهای بعمل آمده در کشور بیش از دو میلیون موتور الکتریکی( در محدوده توانی یک کیلووات تا چند مگاوات) در خطوط تولید صنایع مختلف و بیش از شصت میلیون موتور الکتریکی در لوازم خانگی موجود، در منازل مسکونی درحال کار می باشد که مصرف انرژی الکتریکی آنها بیش از ٤٠ درصد از مصرف انرژی الکتریکی کل کشور را شامل می گردد. همچنین براساس برآوردهای انجام شده چرخش مالی صنعت الکتروموتور در داخل کشور در حدود پنجاه هزار میلیارد ریال تخمین زده می شود که با توجه به اهمیت ارتقاء کیفیت موتورهای الکتریکی در افزایش بهره وری انرژی کشورها , سالانه هزینه‌های زیادی توسط کشورهای پیشرفته صنعتی صرف تحقیق و توسعه برای کسب فناوری های مربوطه با هدف کاهش مصرف انرژی و افزایش کیفیت و دوام آنها صرف می گردد و تاکنون فناوری‌های مختلفی از موتورهای الکتریکی با توجه به تنوع کاربردها، ابداع و به بازار مصرف جهانی عرضه گردیده است. در این بین فناوری‌های جدید موتورهای الکتریکی بدلایل مختلف کمتر به کشور ما راه یافته و یا اینکه استفاده از آنها نهادینه نشده است.

بر این اساس با هدف رفع چالش های پیش روی توسعه و کاربرد فن آوری موتورهای الکتریکی پیشرفته (پربازده) و همچنین چالش های استفاده و کاربرد گسترده نسل جدید موتورهای الکتریکی و نهایتا افزایش بهره وری مصرف انرژی الکتریکی در موتورهای الکتریکی مورد استفاده در صنعت , لوازم خانگی و ... , به شورای محترم آموزش , پژوهش و فن آوری وزارت نیرو  پیشنهاد گردید نقشه راه توسعه فن آوری انواع موتورهای الکتریکی پیشرفته (پربازده) برای افق زمانی ده ساله ( تا انتهای سال ١٤٠٤) تدوین گردد تا بر اساس آن فن آوری موتورهای الکتریکی مورد نیاز در قالبی نظام مند و با همکاری سایر ذینفعان و دست اندرکاران، کسب شده و مورد استفاده واقع گردد. متعاقبا و پس از تایید پیشنهاد مطروحه، کمیته راهبری تدوین سند متشکل از جمعی از خبرگان دانشگاه و صنعت و نمایندگان تام الاختیار دستگاه های ذیربط ( وزارت خانه های نفت , صنعت , معدن و تجارت , راه و شهر سازی , سازمان بهره وری انرژی ایران و  انجمن سازندگان لوازم خانگی)  تشکیل گردید و سند توسعه فن آوری موتورهای الکتریکی پیشرفته (پربازده) بر اساس متدولوژی مصوب شورای محترم علوم , تحقیقات و فن آوری (عتف) و با مشارکت متخصصان و خبرگان صنعت و دانشگاه و همکاری جمعی از سازندگان موتورهای الکتریکی تدوین گردید. این سند نهایتا در تاریخ هفدهم اسفند ماه هزار و سیصد و نود و سه مورد تایید کمیته محترم راهبری تدوین سند و در تاریخ پنجم اردیبهشت ماه هزار و سیصد و نود و چهار مورد تایید شورای محترم آموزش , پژوهش و فن آوری وزارت نیرو قرار گرفت. بر اساس مفاد مندرج در سند مصوب، مرکزی با عنوان مرکز توسعه فن آوری موتورهای الکتریکی پیشرفته (پربازده) در محل پژوهشگاه نیرو راه اندازی گردید تا با همراهی و همکاری دستگاه ها و نهادهای دولتی ذیربط , مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی , شهرک های علمی و تحقیقاتی , مراکز رشد , شرکت های دانش بنیان , انجمن های صنفی ذیربط و سازندگان موتورهای الکتریکی , چشم انداز ترسیم شده برای صنعت موتورهای الکتریکی تحقق یابد.