طراحی سایت

اقدامات و سیاست ها

1-  ایفای نقش مدیریت فناوری در زمینه فناوری موتورهای الکتریکی پیشرفته در صنعت برق

2-  هماهنگی فعالیت بخش­های مختلف صنعت برق، مراکز تحقیقاتی و دانشگاه­ها در زمینه طرح ­های مرکز

3-  مدیریت ارائه خدمات علمی، پژوهشی و آزمایشگاهی به صنعت برق در زمینه فناوری موتورهای الکتریکی پیشرفته

4-  راه اندازی پایلوت­ های مورد نیاز صنعت برق در زمینه فناوری موتورهای الکتریکی پیشرفته

5-  جهت­ دهی تحقیقات و توسعه مرکز در راستای نیازمندی­ های بازار

6-  تمرکز ، سازماندهی و هم افزائی فعالیت­ های مرتبط با فناوری  موتورهای الکتریکی پیشرفته در پژوهشگاه نیرو

7-  برنامه­ ریزی، تعریف، ارجاع و نظارت بر اجراي طرح ­ها و پروژه­ های کاربردی و توسعه ­ای در زمینه موتورهای الکتریکی پیشرفته ، كه تحت مديريت پژوهشگاه نیرو به اجراء در­مي­آيد

8- انباشت دانش در حوزه­ های علمی و تخصصی و ایجاد بانک اطلاعاتی از محققین و صاحبنظران در زمینه فناوری   موتورهای الکتریکی پیشرفته  

9- ایجاد نظام و تامین منابع مالی لازم جهت حمایت مالی از طرح­ ها و پروژه­ های فناوری موتورهای الکتریکی پیشرفته

10- مدیریت نظام مند حمایت از شرکت­ های دانش بنیان مرتبط با فناوری موتورهای الکتریکی پیشرفته در قالب مراکز رشد و پارک­ های علمی و فناوری و صندوق­ های مالی حمایت از پژوهش.