طراحی سایت
ردیف  عنوان اختراع
 شماره اظهارنامه
شماره ثبت 
تاریخ ثبت اظهارنامه
نام مالک/ مالکین نام مخترع/ مخترعین
 طبقه بندی
1 جا زغالي فيوزدار براي موتورهاي الكتريكي 38706609   52625 1387/06/12  احمد عمادزاده و ايمان عمادزاده
احمد عمادزاده و ايمان عمادزاده
ملی
2 ساخت موتور الكتريكي باقابليت كاركرد با جريان برق مستقيم ومتناوب وچند فازه يكسو سازي وبا كنترل فركانس
38612950   47765  1386/12/22 دانیال خسروی
دانیال خسروی
ملی
3
سيستم آب بندي انواع موتورهاي الكتريكي بدون توجه به شكل انها   389050587  67802 1389/05/17 مهدي حيدري و محمدرضا يادگاري دهنوي و عليرضا فدايي تهراني و محمدحميد حمصيان اتفاق  مهدي حيدري و محمدحميد حمصيان اتفاق و محمدرضا يادگاري دهنوي و عليرضا فدايي تهراني  ملی
4
سيستم كنترل هوشمند و كاهش مصرف انرژي موتور هاي الكتريكي   388120566  65002 1388/12/12 الهام سياوشي  الهام سياوشي  ملی
5 موتور افزاينده الكتريكي (دي سي)
389010430   65449  1389/01/25 احمد عقيلي كشه  احمد عقيلي كشه   ملی
6
ترمز موتورهاي سه فاز الكتريكي با استفاده از ولتاژ معكوس  139350140003009700   86979  1393/09/13 رضا سلماني   رضا سلماني

F01B 

 7 موتور الكتريكي    3000023658  5360 1358/04/27  MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI KAISHA و موسسه حقوقي راقابابيان و همكاران   MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI KAISHA و موسسه حقوقي راقابابيان و همكاران   ملی
8 پلاتين هوشمند جاي گزين كليد گريز از مركز پلاتين در موتورهاي الكتريكي  38706938  52682  1387/06/19  مهدي پرويزي  مهدي پرويزي  ملی
9 وسيله اي براي سيم پيچي موتورهاي الكتريكي با طول بزرگ  13905014000303105  76310  1390/11/30  مهدي عليزاده  مهدي عليزاده   ملی
10
محافظ موتورهاي الكتريكي تكفاز  387021344   48821  1387/02/29 رضا فرج زاده  رضا فرج زاده   ملی
 11 كوپل سوزش گيرموتورهاي الكتريكي 387051046
51771
1387/05/21  اميد مطيع  اميد مطيع   ملی
12
دستگاه خنك كننده هسته موتورهاي الكتريكي  389070780  67748 1389/07/25  محمد هادي عزيزي مقدم و راضيه عزيزي مقدم  محمد هادي عزيزي مقدم و راضيه عزيزي مقدم  ملی
 13 ساخت دستگاه كنترل دورموتور الكتريكي و ايجاد يك سيگنال خطا  38701487   49130  1387/01/27 حامد افتحي  حامد افتحي  ملی
 14 موتور گرانشي با قابليت استفاده در كشاورزي و توليد انرژي الكتريكي   390040845 72228  1390/04/28  علي دارابي  علي دارابي   ملی
 15 دستگاه راه انداز موتورهاي الكتريكي BLDC/PMSM به صورت سنسوردار و بدون سنسور  139350140003009984  85708  1393/09/19  احسان گودرزي 
احسان گودرزي 
H03B   F01B 
16
موتور الكتريكي بدون استاتور   38304275  30430  1383/04/30  مسعود عابدي  مسعود عابدي  ملی
 17 كلاج راه انداز بازه اي مكانيكي جهت تسهيل در راه اندازي موتورهاي الكتريكي 38304014 29941 1383/04/01
امين محمدي فارساني و مهدي ساماني  امين محمدي فارساني و مهدي ساماني  ملی
 18 سامانه الكتريكي هوشمند براي ثبت و قايع جدول سرويس،زمانبندي جدول سرويس،نمايش سرعت و دور موتور و مفسر كد خطا و ثبات ساعت كار روزانه براي دستگاه گريدر  38407213  33568  1384/07/17  علي هجراني  علي هجراني  ملی
 19 كنترل دور موتور توسط مدارات الكتريكي  387061379  53166  1387/06/27  امين زينوند مقدم و ناصر مرادي چگني و محسن داوري مقدم و محمدعلي خرميان  محمدعلي خرميان و محسن داوري مقدم و ناصر مرادي چگني و امين زينوند مقدم
 ملی
20
استاتر هوشمند موتورهاي الكتريكي  38707402   53320 1387/07/14  حبيب اله شكري  حبيب اله شكري   ملی
21
ساخت موتور الكتريكي DC پوسته گرد اتصال به كف بالشتك اهنربا از12ولت تا96ولت  13905014000302823  76624  1390/11/23 احمد عقيلي كشه  احمد عقيلي كشه  G10K 7/04 
22
حسگر تعويض فيلتر كولر آبي و محافظ موتور الكتريكي 2 سرعته  139350140003009202  85325  1393/09/02  رسول اميرزرگر  رسول اميرزرگر  F02  G06
 23  موتور الكتريكي با به حداقل رساندن تاثير فاصله هواي 38312182   31753 1383/12/18  حجت ميرشكاري كازروني و عادل خوشحال پور  عادل خوشحال پور و حجت ميرشكاري كازروني
 ملی
24  ميكروديسپنسر با نيروي محركه ي موتور الكتريكي  139350140003000551 84462   1393/01/24 دانشگاه صنعتي اميركبير و نبي اله ابوالفتحي و مصطفي رباني بيدگلي  نبي اله ابوالفتحي و مصطفي رباني بيدگلي  A61   F01 
 25  پمپ الكتريكي با موتور محركه مكانيكي الفا 38611816  47722  1386/11/24  شركت ملي مناطق نفتخيزجنوب و اكبر رضائي سردار آبادي  اكبر رضائي سردار آبادي  ملی
 26  سوئيج گاورنر الكترونيكي موتورهاي الكتريكي 387061145  52848  1387/06/24 رضا فرج زاده  رضا فرج زاده   ملی
27
 توان سنج بلادرنگ و محاسبه گر انرژي موتورهاي الكتريكي 387041244   52710  1387/04/31 محمدامين خورسندي كوهانستاني و امين اله معصومي و زهرا قرباني و عباس همت  امين اله معصومي و عباس همت و محمدامين خورسندي كوهانستاني و زهرا قرباني   ملی
28
موتور الكتريكي با رويكرد مينيماليستي و جعبه دنده مينياتوري  38402235  31895  1384/02/21  محسن قنبري كرندق  محسن قنبري كرندق   ملی
29
 كنترل هوشمند موتور الكتريكي53413 38706384  53413 1387/06/09  امير مراد طلب  امير مراد طلب   ملی
30
موتورالكتريكي با هسته بدون سيم پيچي  38705340  51279  1387/05/07  بامشاد عزيزي كوتنايي  بامشاد عزيزي كوتنايي   ملی
31
 افزايش دور موتور الكتريكي با ايجاد فاصله بين دو موتور قابليت گردش شش هزار-سه هزار و يك هزارو پانصد دور در دقيقه 38312172  31719  1383/12/18 حامد صفايي نوري  حامد صفايي نوري   ملی
 32  كنترل هوشمند موتورهاي الكتريكي و مكانيكي توسط تلفن همراه73258 13905014000300096  73258  1390/09/09  ميلاد اسماعيلي نوجه دهي  ميلاد اسماعيلي نوجه دهي  ملی
 33 كنترل كننده الكترونيكي موتورهاي الكتريكي تكفاز و سه فاز به صورت چپگرد و راستگرد  387051538  51957  1387/05/30 امير هزارخاني  امير هزارخاني  ملی
 34 واحد حفاظت و كنترل موتور هاي الكتريكي قابل برنامه ريزي  13915014000307980 79721 1391/10/03  آرمان چهارده چريك و محمد سنگل زاده  محمد سنگل زاده و آرمان چهارده چريك
 ملی
35

الكترو موتور كم مصرف(موتور الكتريكي پر بازده) 

388100198   63231 1388/10/09  فيروزه لشكري  فيروزه لشكري   ملی
36 طراحي وساخت يك نمونه موتورالكتريكي شار محور جريان مستقيم به توان 1 کیلو وات با سرعت 1000 دور دردقيقه وگشتاور خروجي 10nm وزن تقريبي 11کیلو گرم به همراه راه اندازي موتور  38612846 47770 1386/12/21  رضا نصيري زرندي و فرخ زاده دباغ و محمد برده گر هدشي  رضا نصيري زرندي و فرخ زاده دباغ و محمد برده گر هدشي   ملی
 36  موتور الكتريكي خطي با سيم متحرك استاتور 38704167  50273  1387/04/04  محمد كريمي زرندي  محمد كريمي زرندي   ملی
38
دستگاه الكترونيكي شبيه‌ساز الكتروموتور القايي سه‌فاز   139250140003002669 80101 1392/04/06  محمد غزنوي  محمد غزنوي و مرتضي زيبائي ثاني   ملی
39
فرآيند ساخت الكتروموتور جديد جهت دستگاه فواره  387071242  61510  1387/07/30  سجاد نظري  سجاد نظري   ملی
 40  محافظ الكتروموتور 38606730  43376  1386/06/24  احمد خسروجردي  احمد خسروجردي   ملی
41 ساخت دستگاه برش و بيرون آوردن سيم پيچي هاي سوخته الكتروموتور ژنراتورها  38704773  50626  1387/04/19  شركت دوار كلاف فارس   شركت دوار كلاف فارس    ملی
42
 طراحي و ساخت دستگاه سيم پيچي كننده استاتور انواع الكتروموتور
 38303001  29965  1383/03/02  محمد طهماسبي گرفي محمد طهماسبي گرفي   ملی
 43 محافظ كامل الكتروموتورها و ترانسفورمرهاي صنعتي تك فاز و سه فاز  387051424  51930 1387/05/29   ياسر غنيون ياسر غنيون   ملی
 44  دستگاه اتوماتيك خارج كردن سيم هاي سوخته از الكتروموتور بدون آسيب رساندن به موتور و اجزاي آن  389040651 66820  1389/04/27  مرتضي طهماسبي و مهرداد احمدي كمر پشتي و مجتبي طهماسبي و مهدي طهماسبي و قنبر علي يزداني مهدي طهماسبي و مهرداد احمدي كمر پشتي و مرتضي طهماسبي و قنبر علي يزداني و مجتبي طهماسبي   ملی
 45  دستگاه الكترونيكي حذف كليه گريز از مركز و پلاتين در كليه الكتروموتورهاي تك فاز داراي سيستم تابع دور 38409319  35042   1384/09/21 ناصر آخندي  ناصر آخندي   ملی
46 كليد هوشمند الكترونيكي روشن و خاموش الكتروموتورهاي كه با آب خنك مي شوند  38401044 32126 1384/01/15  محمد محبي محمد محبي   ملی
47
پلاتين محافظ الكتروموتورهاي كولرهاي ابي   389050251 67588  1389/05/09  سيدمصطفي احمدي  سيدمصطفي احمدي   ملی
48
 الكتروموتورهاي زمانبندي شده
 37911004  27074
1379/11/02
بهروز همايونفر  بهروز همايونفر   ملی
49
وسيله اي جهت سيم پيچي الكتروموتورهاي صنعتي وخانگي    3111111138212118 26175 1382/12/19  سالار صارمي نظام آباد  سالار صارمي نظام آباد   ملی
 50  تست بلاك الكتروموتور بدون باز كردن اتصالات 139250140003006692  82266 1392/08/04  مرتضي پورنجف لايق  مرتضي پورنجف لايق  ملی
51
 الكتروموتور با حركت گردشي و خطي 38408412  33626  1384/08/30  مصطفي نخل احمدي  مصطفي نخل احمدي   ملی
 52  مدار فرمان تعويض ايمن دوالكتروموتور با يك اينورتر و بدون استفاده از الكترونيك و پي ال سي  13905014000300110  73805 1390/09/12  سيدفواد جليلي و سيد محمدرضا جليلي و ريحانه منتظري قهجاورستاني  ريحانه منتظري قهجاورستاني و سيدفواد جليلي و سيد محمدرضا جليلي   ملی
53
روش استفاده همزمان از الكتروموتور آسنكرون 31111111997   214 1300/01/01  تورج بطحائي  تورج بطحائي  ملی
 54  دستگاه حفاظت الكتروموتور 3000019782  6505  1355/11/26  محمد مهدي توسلي  محمد مهدي توسلي  3000019782 
 55  سيستم هوشمند راه انداز الكتروموتورهاي تك فاز آسنكرون 390050538 71736  1390/05/16  ابراهيم معبودي روشني  ابراهيم معبودي روشني   ملی
56  فرايند افزايش راندمان مصرف انرژي الكتروموتورها در بالابرهاي ساختماني توسط فولي هاي كلاچ دار(بالابرهاي چند سرعته) 139350140003001756  83469  1393/02/22  مجتبي رحماني افخم و مهرداد احمدي و مرتضي ملك محمدي  مجتبي رحماني افخم و مهرداد احمدي و مرتضي ملك محمدي  F01    G05    B66 
 57  الكتروموتورآسانسور 5/5 كيلو وات 38608815   44904 1386/08/22  جواد ذوالفقاري  جواد ذوالفقاري   ملی
58
 محافظ هوشمند الكترونيكي الكتروموتورها در برابر نوسانات آمپر 390010523  78205  1390/01/29  محمد محبي  محمد محبي   ملی
59
راه انداز ژنراتور (الكتروموتور نوري)   38702079 61274  1387/02/02 حسنعلي شجاعي  حسنعلي شجاعي   ملی
60
 كنترل دقيق زاويه اي الكتروموتورهاي سه فاز توسط هندويل 389050372  68376  1389/05/12  محمدصادق بيات و مهدي بيات و حميد رضا بيات  محمدصادق بيات و مهدي بيات و حميد رضا بيات   ملی
61
 سيستم ارتقاء بازده الكتروموتورهاي صنعتي و متناوب با استفاده از سيال خنك كننده
139250140003002931  80515  1392/04/16  بهزاد هاشم پورگاوگاني و شهاب عبدل نژادممقاني و محمدهادي عزيزي مقدم 
بهزاد هاشم پورگاوگاني و محمدهادي عزيزي مقدم و شهاب عبدل نژادممقاني 
 ملی
62
 دستگاه محافظ كنتاكتورهاي الكتروموتور 38701270 47827  1387/01/21  پيام شاهعلي زاده اصل  پيام شاهعلي زاده اصل   ملی
63
 الكتروموتور هيبريدي موازي با سوخت آب 311111113891110161 69341  1389/11/16  يوسف اختر شناس  يوسف اختر شناس   ملی
 64  محافظ الكتروموتور از نوع پوسته اي (تك فاز سه فاز) جهت لوازمات برقي 390030078  70943  1390/03/02 
مهدي حسيني 

مهدي حسيني 
 ملی