طراحی سایت

اجرای طرح برق رسانی به چاه های کشاورزی پایلوت رودبارجنوب استان کرمان بر اساس راهکار انرژی خورشیدی با ظرفیت 200kw

اجرای طرح برق رسانی به چاه های کشاورزی پایلوت رودبارجنوب استان کرمان بر اساس راهکار انرژی خورشیدی با ظرفیت 200kw
28 آبان 1399 18:44

پژوهشگاه نیرو با همکاری شرکت توزیع کرمان جنوب در راستای راهبرد توسعة فن آوری های نوین در طرح برق رسانی به چاه های کشاورزی و بهره گیری از ظرفیت های مادة 12 قانون رفع موانع توليد، در نظر دارد اولین پایلوت برق رسانی به چاه های کشاورزی با استفاده از راهکار انرژی خورشیدی را در محدودة شهر رودبارجنوب استان کرمان اجرایی نماید.

در این زمینه مساعدت هایی نظیر مشاورة فنی، تسهیل گری در اخذ مجوزهای لازم ،تسهیل گری مالی و صدور ضمانت بازپرداخت یارانه و... با هدف حمایت از سرمایه گذاران عامل صرفه جویی، توسط پژوهشگاه نیرو فراهم خواهد گردید. لذا از کلية شرکت های علاقمند به مشارکت در طرح فوق الذکر دعوت می گردد جهت دریافت مستندات فراخوان درخواست خود را حداکثر تا تاریخ 1399/09/12 به ادرس زیر ارسال فرمایند.

آدرس: تهران- شهرک غرب- انتهای بلوار شهید دادمان- پژوهشگاه نیرو- مرکز توسعه فناوری موتورهای الکتریکی پیشرفته

صندوق پستی: 14665517

تلفکس: 88364623-021