طراحی سایت

گزارش ارزیابی عملکرد کولرهای آبی مبتنی بر فنآوری الکتروموتورهای BLDC ساخته شده توسط هفت شرکت داخلی

13 شهریور 1397 16:37

پژوهشگاه نيرو در قالب پروژه‌ "اجراي طرح پايلوت توليد و بکارگيري الکتروموتورهاي مغناطيس دائم در کولرهاي آبي " اقدام به ارزيابي سطح توان داخلی برای طراحی و ساخت الکترموتورهای BLDC نموده است.  براي این منظور طي برگزاري كارگروه های تخصصي و با حضور سایر ذینفعان از مرداد تا مهر سال 1395 مشخصات فني مورد تاييد الکتروموتورهاي BLDC كولري در سه رنج تواني 1/3، 1/2 و 3/4 اسب كه داراي بالاترين فراواني در كولرهاي آبی کشور مي باشند تدوین شد. سپس طي فراخوان عمومي در اواخر آبان 1395 از شركت های واجد صلاحیت جهت طراحی و ساخت  الکتروموتورهای مورد نظر دعوت به عمل آمد.  هفت شركت براي همکاری در پروژه فوق الذکر اعلام آمادگي كردند. هدف از اجرای پروژه اولا احراز توان متخصصان کشور در طراحی و ساخت الکتروموتورهای مورد نظر و در قدم بعد ارزیابی عملکرد الکتروموتورها بصورت مستقل ( تست دینامومتری) و نهایتا اتصال آنها به بار ( نصب شده در کولر) بوده است. در این پروژه عملکرد کولرهای آبی مبتنی بر فنَآوری فوق الذکر نیز ارزیابی گردیده است.  در لینک پیوست چكيده اي از نتايج پروژه مذكور ارائه شده است.

لینک پیوست ( فایل PDF)