طراحی سایت

برگزاری ششمین جلسه کمیته راهبری مرکز توسعه فناوری موتورهای الکتریکی پیشرفته پژوهشگاه نیرو

06 شهریور 1397 17:19

ششمین جلسه کمیته راهبری مرکز توسعه فناوری موتورهای الکتریکی پیشرفته در تاریخ 97/06/04 با حضور اعضای محترم کمیته در محل پژوهشگاه نیرو برگزار گردید. در این جلسه پس از ارائه  گزارشی از عملکرد مرکز در یک ماه گذشته ، ناظران تعدادی از پروژه های مصوب و در حال اجرای مرکز انتخاب شدند. در پایان گزارشی از نحوه اجرا و دستاوردهای پروژه " اجراي طرح پايلوت توليد و بكارگيري الكتروموتورهاي BLDC در كولرهاي آبي" ارائه گردیده و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.