طراحی سایت

واگذاری قرارداد " طراحی و ساخت موتور الکتریکی خطی سیستم محرک در آسانسور" به دانشگاه صنعتی اصفهان

04 شهریور 1397 16:58

بر اساس گزارش ارائه شده از سوی مجری محترم طرح "  انتقال دانش، توليد و به‌کارگيري موتور سنکرون آهن‌ربای دائم (PMSM)" و در راستای اجرای این طرح ، پروژه ای تحت عنوان " طراحی و ساخت موتور الکتریکی خطی سیستم محرک در آسانسور " پس از طی تشریفات قانونی در قالب قراردادی سی ماهه  به دانشگاه صنعتی اصفهان واگذار گردید. لازم بذکرست که 50% هزینه اجرای این پروژه توسط بنیاد ملی نخبگان تامین گردیده است.